Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Raunas nodvada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Raunas novada tūrisma tīmekļvietnihttps://visit.rauna.lv Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Raunas novada tūrisma tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2021. gada februārim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.
  • Netiek nodrošināta piekļūstamība vairākos kontrastos. Patlaban kontrastu piekļūstamība pieejama tikai divos veidos. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.1. punktā minētais princips par uztveramības ievērošanu. Ir uzsākti vairāku kontrastu veidu pievienošana. Plānots, ka līdz 2021. gada februārim tie būs pievienoti.
  • Netiek nodrošināta vairāku fonta izmēru maiņa, (iespējams mainīt teksta izmēru tikai divos veidos no 100% uz 120%), tādējādi netiek izpildīts MK noteikumu 22.1. punktā minētais princips par uztveramības ievērošanu. Ir uzsākti vairāku teksta izmēru iespēju pievienošana. Plānots, ka līdz 2021. gada februārim tie būs pievienoti.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Raunas novada domes IT nodaļas datortīklu administrators Kristiāns Kiršteins. Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības paziņojums.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem: ( Google Chrome pārlūkam: https://chrome.google.com/webstore/detail/midnight-lizard/pbnndmlekkboofhnbonilimejonapojg, (Mozilla Firefox pārlūkam: https://addons.mozilla.org/lv/firefox/addon/midnight-lizard-quantum/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search)

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, vai arī domājat, ka mēs neatbilstam piekļūstamības prasībām, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar Raunas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistu, rakstot e-pastu, vai zvanot: E-pasts: [email protected] Tālrunis: +37126122392 Adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads LV-4131 Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Informācijas tehnoloģiju departaments”. E-pasts: [email protected] Tālrunis: +37126305900 Pārraugošajā iestādē atbildīgā persona ir Raunas novada domes izpilddirektore Linda Zūdiņa Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam. Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010 Tālrunis: +37167686768 E-pasts: [email protected] https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 02.01.2021. Šo paziņojumu apstiprināja: Linda Zūdiņa, iestādes izpilddirektore.