Raunas muzejs ir Raunas novada domes struktūravienība. Dibināts 2015. gadā un šobrīd vēl atrodas izveides procesā. Muzeja veidošana tika sākta no nulles, vietā, kur līdz tam muzejs nekad nav pastāvējis. Pamazām, vācot Raunas pagasta vēsturi un cilvēkus raksturojošus priekšmetus, atmiņu stāstus un dokumentus, veidojas Raunas muzeja pamats.

Regulāri veidojot dažādas īslaicīgas izstādes, muzejs sniedz iespēju Raunas novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Raunas vēsturi, kā arī apskatīt jaunākos un interesantākos muzeja krājuma priekšmetus. Pastāvīgā ekspozīcija šobrīd vēl nav izveidota.

Arī Tu vari piedalīties Raunas muzeja veidošanā un nodot muzejam stāstus vai priekšmetu par kādu no šīm tēmām:

 • Raunas apdzīvotās vietas un pagasta vēsture (arī Baižkalna pagasta vēsture, Rozes ciema vēsture);
 • Ar Raunu saistītu ievērojamu cilvēku vēsture, dzīvesstāsti, priekšmeti u.c. informācija (ievērojami cilvēki, kuri dzimuši, mācījušies, strādājuši Raunas pagastā);
 • Raunas pagasta kultūrvēsturisko vietu un objektu vēsture (Raunas viduslaiku pilsdrupas, baznīca, Tanīsa kalns, Raunas Mācītājmuiža, Raunas muiža, Baižkalna muiža, arheoloģiskās senvietas );
 • Nostāsti un leģendas par Raunas vēsturi, cilvēkiem, notikumiem un objektiem
 • Raunas pagasta skolu vēsture;
 • Dažādā laikā darbojošos iestāžu un uzņēmumu vēsture (Raunas Lauktehnika, kolhozi, Raunas slimnīca, Raunas pienotava, grāmatnīca, bibliotēkas, veikali, krogi, frizētavas, aptiekas, pasts, kafejnīcas, galdniecības, smēdes, pagasta valde, ciema padome, izpildkomiteja, MTS u.c.);
 • Biedrību vēsture (Lauksaimniecības biedrības, Laukkopības biedrības, Lopkopības pārraudzības biedrības, Dārzkopības biedrības, Biškopības biedrības, Mednieku biedrības, Mājturības biedrības, Aizsargi un aizsardzes, Mazpulks u.c.);
 • Raunas pagasta kultūras dzīves notikumi un pašdarbnieku kolektīvi (Brīvības pieminekļa atklāšana, Hruščova vizīte Raunā, Dziesmu svētki, Raunas pagasta kori, deju kolektīvi, amatierteātris, sporta pulciņi, fotopulciņi u.c.);
 • Raunas pagasta iedzīvotāju sadzīve un tradīcijas dažādos laikos (svētku svinēšana, ikdienas dzīve, ģimenes tradīcijas u.c.);
 • Raunas centra un lauku apbūve (māju vēsture, celšana, īpaši stāsti, iekšskatu un ārskatu fotogrāfijas u.c.);
 • Raunēnieši lielajos pasaules un Latvijas notikumos (Brīvības cīņās, pasaules karos, pretošanās kustībās, deportāciju upuri, LTF biedri, Barikāžu dalībnieki u.c.);
 • Raunas pagasta dzimtu vēsture (dzimtu apraksti, dzimtas koki, informācija par cilvēkiem u.c.);
 • Raunas mūsdienu vēsture (notikumi, pasākumi, cilvēki).

Raunas muzeja nolikums