Kolekcijas dārzs Raunā
Pirmie augi Ģimenes dārzā tika iestādīti 2014. gadā, dārza kopjamā teritorija sastāv no četrām lielām daļām ar dīķi kā teritorijas centrālo daļu. Pamazām dārzs, nemanot izveidojās par atsevišķu augu sugu kolekciju.

Pašlaik dārzs ir 3 hektārus plats un tajā apskatāmas vairāk nekā:
120 šķirnes skaraino hortenziju (Hydrangea paniculata)
70 šķirnes filadelfu (Philadelphus)
30 šķirnes fiziokarpu (Physocarpus opulifolius)
40 šķirnes bērzu (Betula)
220 šķirnes priežu (Pinus)
35 šķirnes egļu (Picea) un baltegļu (Abies)

Saimnieki labprāt iejūtas gida lomā un pavada apmeklētājus dārza apskatei. Nesteidzīgai dārza apskatei ir jāplāno 1,5 – 3 stundas.

Dārza apmeklējumu saskaņot pa telefonu:
(+371) 26323632 (Ilva Lodziņa)
(+371) 26420112 (Jānis Lodziņš)
Papildus informācija: www.facebook.com – Kolekcijas dārzs Raunā.


ENGLISH

Collection garden in Rauna
First plants in family collection garden were planted in year 2014. The territory consist of four different parts with pond as the middle point. Slowly garden has grown and become a collection of few specific plant species.

Right now garden is 3 hectares broad and in it you can see more than:
120 varieties panicle hydrangeas (Hydrangea paniculata)
70 varieties mock oranges (Philadelphus)
30 varieties ninebarks (Physocarpus opulifolius)
40 varieties birches (Betula)
220 varieties pines (Pinus)
35 varieties spruces (Picea) and firs (Abies)

Garden owners like to become guides and tell more about garden and plants. For more relaxed tours you should plan at least 1,5 – 3 hours.

To visit garden you must contact owners:
(+371) 26323632 (Ilva Lodziņa)
(+371) 26420112 (Jānis Lodziņš)
For more information: www.facebook.com – Kolekcijas dārzs Raunā.