stalli
Vēsturiski stallis nodots ekspluatācijā 1910. gadā. Jau no saviem pirmsākumiem tajā ir dzīvojuši zirgi. Īpašniece T. Jankovska stalli privatizēja 2001. gadā. Kopš šī brīža sāka attīstīties saimniecība. Ja sākumā stallī mitinājās vien četri zirgi un aktivitātes norisinājās galvenokārt ģimenes starpā, tad laika gaitā daudz kas mainījies. Šodien stallī mitinās 13 zirgi un jāšanas sporta treniņus apmeklē kā mazi, tā lieli jātnieki. Ir iespējams pieteikties ekskursijām, izjādēm un izbraucieniem zirga pajūgā.

Kopš 2006. gada “Baižkalna staļļi” ir bioloģiskā lauksaimniecība, kas nozīmē, ka šeit mītošie dzīvnieki drīkst saņemt tikai bioloģisku tīru barību, kurai nav pievienoti nekādi pesticīdi un nedabīgās minerālvielas.

Stallis galvenokārt orientēts uz zirgu audzēšanu nevis iepirkšanu. Tāpēc lielākā daļa zirgu šeit ir pašu audzēti, kopti un loloti. Tā kā mūsdienās ir ļoti svarīgi saglabāt un atjaunot laika gaitā gandrīz izsaimniekotos Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgus, stallī ir izaudzētas divas genofonda ciltsķēves, no kurām arī tālāk tiek iegūti Latvijas šķirnes kumeliņi.

2016. gada decembrī “Baižkalna Staļļi” tika nodibināts kā jāšanas sporta klubs.

Tālr. +37129540152