vesturiskais centra eku komplekss
Raunas centra ēkas ir apvītas ar vēstures elpu un tās šajā apdzīvotajā vietā pildījušas dažādas funkcijas. Šobrīt vairumā ēku norit saimnieciskā darbībā, tās ir renovētas, piešķirot Raunas centram mūsdienīgu skatu.

Vēsturiskajā centrā iekļaujas Raunas vēsturiskās celtnes – draudzes skola (attēlā Nr. 2), pagasta nams (attēlā Nr. 3) un lauksaimniecības biedrības nams (attēlā Nr. 4), kas bija vēlākā laika apbūve.

19.gs. sākumā viena no dominantēm blakus baznīcai, bīskapu pils drupām, pilsmuižai un dzirnavām bija Strazda krogs (attēlā Nr. 1), kas bija ceļinieku apmešanās vieta un pildīja arī tā sauktā baznīcas kroga funkcijas.