Raunas Romas katoļu baznīca
Raunā dekāns A.Pieblags 1939. g. no valsts Bankas nopirka uz nomaksu divu stāvu māju baznīcai. Tās augšstāvā ierīkoja patstāvīgu kapelu, bet apakšējā, sargam vairāku istabu dzīvokli. Pēc 2. pasaules kara Cēsu draudzes vikārs Jānis Svilāns pirmais uzsāka noturēt dievkalpojumus Raunā. Raunas draudzē kādreiz bija sešas katoļu kapelas, taču no tām vairs nekas nav saglabājies.

Sākot ar 1963.gadu Raunā dzīvo pastāvīgi prāvests J. Jaškovičs, kurš vienkārši kapelu pārveidoja par glītu dievnamu ar pilāriem, ģipša ornamentiem, altāri, skaistu biktskrēslu un soliem.