staburags_1
KĀPT UZ STABURAGA STINGRI AIZLIEGTS.

Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes senlejā, kurš veidojis pirms 10 tūkstošiem gadu vai agrāk, avota kaļķiem nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m plats. Kopā ar nogāzi Staburags veido gleznainu ainavu un atgādina savdabīgu ūdenskritumu. Kopš 1966. gada, kad tika appludināts Daugavas Staburags, tas ir Latvijā vienīgais šāda veida dabas piemineklis. Šī dabas objekta vecums tiek lēsts ap 8000 gadiem.
Raunas upes krastā, ~ 3 km pret straumi no Raunas centra, Smiltenes novads

Pēc Vides ministrijas 2004.gada 13.aprīļa rīkojuma Nr.102 „Par Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu” , Raunas Staburags iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā ar Nr.80, B tips- teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai “Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību”, 92/43 EEK.