Raunas Evaņģēliski Luteriskā baznīca
Baznīcas pirmsākumi datējami ar 13. gs., tā piedzīvojusi vairākus postījumus un pārbūves periodus. 1577. gadā krievu karaspēks ieņēma Raunu un izpostīja arī baznīcu. Zviedru-poļu kara laikā atjaunotā baznīca atkal tika izpostīta.

Vēstures liecības vēsta, ka 1613. gadā (17.gs) baznīcai nav bijis jumta, bet 1724. gadā (18.gs) tā minēta kā sabrukusi. Pēdējie pārbuves darbi tika veikti 1937. gadā, arhitekta Paula Kundziņa vadībā. Šo remontdarbu laikā baznīcas fasādē atsedza senus plienakmeņu ciļņus "Kristus pie krusta" (13. līdz 14. gs.) un "Ādams un Ieva" (16. gs.), bet altāra daļā atraka tipisku 17. gadsimta memoriālās akmens tēlniecības paraugu - pirmā luterāņu mācītāja G. Graves kapakmeni ar 5 medaljoniem un uzrakstiem.

Pārbūvējot baznīcu, altārdaļa tika netradicionāli pārvietota uz celtnes dienvidu daļu. Dienvidu - ziemeļu virziens kļuva par dominējošo, jo, izlaužot ziemeļu sienu, izveidoja altāra apsīdu.

Ekskursija ar stāstījumu par draudzes vēsturi ir iekļauta Raunas Tūrisma informācijas centra ekskursijas piedāvājumā. Ekskursija jāpiesaka Raunas TIC.

Raunas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs: Edijs Kalniņš
Tālr. 64177677, 26553111
E-pasts: edijskalnins@inbox.lv