RND_0091
Veicot Raunas parka rekonstrukcijas darbus 2014. gada pavasarī tika atraktas koka caurules.
Kad Raunā vēl nebija ierīkots centrālais ūdensvads, Raunas ciema iedzīvotāji ūdeni ieguva no divām akām centrā. Izveidojoties Raunas pienotavai 20. gs. 20. gados pieauga ūdens patēriņš, tāpēc ūdens pienotavai tika iegūts no parkā esošā avota, to piegādājot pa koka caurulēm.

Tas notika līdz 20. gs. 60. gadiem, kad ūdenssaimniecība tika rekonstruēta un ierīkots centrālais ūdensvads. Šī vieta Raunas parkā ir izveidota, lai vēsturiskajā vidē eksponētu vienu nelielu Raunas apdzīvotās vietas vēstures daļu.