Daktera Zālīša māja

Māja - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - glabā 20. gadsimta izcilo ārstu piemiņu

 • Cēsu iela 8, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Vēsturiskais centrs

19.gs. sākumā viena no dominantēm blakus baznīcai, bīskapu pils drupām, pilsmuižai un dzirnavām bija Strazda krogs

 • Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Raunas dzirnavas

Zināms, ka dzirnavas šajā vietā pastāvējušas jau kopš 17. gadsimta sākuma

 • Dzirnavu iela 4, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Luteriskā baznīca

Baznīcas pirmsākumi datējami ar 13. gs., tā piedzīvojusi vairākus postījums un pārbūves periodus

 • Valmieras iela 3, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Brīvības piemineklis

Tēlnieka Kārļa Zemdega veidotais piemineklis veltīts kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai

 • Rīgas iela 1, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Veselības taka

Nepilnus 2 km garajā takā iespējams izbaudīt dabas un vēstures daudzveidību dažādos gadalaikos

 • 57.3286400, 25.6037820
Lasīt vairāk

Katoļu baznīca

Raunā dekāns A.Pieblags 1939. g. no valsts Bankas nopirka divu stāvu māju baznīcai

 • Jaunatnes iela 10, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Raunas staburags

Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes senlejā

 • Raunas staburags, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Tūrisma taka

Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem izveidota vēsturiskajā Raunas parkā, ar skatu uz Raunas pilsdrupām

 • 57.332325, 25.611945
Lasīt vairāk

Interaktīvā izziņas taka

Takā ir vairāki interaktīvi objekti, kuri caur interaktīvas iesaistes principiem atklāj vairākus dabiskos fizikas likumus

 • 57.331107, 25.613917
Lasīt vairāk

Dabas galerija

Pašā vasaras pilnbriedā, 2017. gada 15. jūlijā, raunēniešiem un Raunas viesiem tika atklāts jauns apskates objekts

 • Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Piemineklis J.Cimzem

Jānis Cimze dzimis 1814.gadā Cimzes pusmuižas vagara ģimenē Raunas draudzē

 • Vidzemes iela 1A, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Raunas pilsdrupas

Raunas pils celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena no Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām

 • 57.330639, 25.612079
Lasīt vairāk

Tanīsa kalns

Tanīsa kalns, jeb Tanīsa pilskalns ir pilskalns Raunā, kurš atrodas pie Līčupes ietekas Raunas upē

 • Tanīsa kalns, Cēsu iela, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Bareljefs K.Baumanim

K. Baumanis dzimis Raunā maiznieka Jēkaba Baumaņa un šuvējas Amālijas Baumanes (dzim. Rudzītes) ģimenē

 • Valmieras iela 6, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Muzeja izstāžu telpa

Muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē novadu kultūrvēsturiskās vērtības

 • Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Velnala

Baltā šmilsakmens ala novietojusies Raunas upes ielejā. Ala ir 50 m2 liela un tās kopējais garums ir 13.6 m

 • Cēsu iela 12, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Koka ūdenscaurule

Veicot Raunas parka rekonstrukcijas darbus 2014. gada pavasarī tika atraktas koka caurules

 • Raunas parks, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Sporta infrastruktūra

Attīstīta sporta infrastruktūra ir panākuma atslēga uz veselīgu dzīvesveidu un veselības uzlabošanu

 • Dīķa iela, Rauna, Smiltenes novads
Lasīt vairāk

Pils vēstures taka

Takā ir izveidoti dažādi elementi, kas atspoguļo Raunas pils arhitektonisko uzbūvi tās pastāvēšanas augstākajā posmā

 • 57.331107, 25.613917
Lasīt vairāk