piltinkalns
Svētkalnā regulāri norit tautas gadskārtu ieražu svētki. Apkārt kalnam deviņiem lokiem ir iestaigāta taka, bet uz tā DR nogāzes rodams labirints “Dzīves koks”. Kalna ZA nogāzē atrodams Grīnu svētavots. Kalnā ir vairākas enerģētiski aktīvas vietas. No kalna vērojamas lieliskas ainavas.

Tālr. +371 29331935
[email protected]
www.piltinkalns.lv
Smiltenes novads, ~4 km no Drustu pagasta centra Zosēnu pagasta virzienā